Etusivu

EHDOLLA EDUSKUNTAAN

Olen kuopiolainen kaupunginvaltuutettu ja johtava suunnitteluinsinööri, jonka kiinnostuksen kohteena on liikunnan lisäksi poliittisten päätöksentekoprosessien parantaminen ja avoimuuden lisääminen. Siksi olen Liike Nyt:n ehdokkaana.

Vaaliteemat lyhyesti

 1. Talous tasapainoon

  Suomen talous ei kestä enää nykyistä velanottoa ja siitä aiheutuvia korkokustannuksia. Tämä on asia johon pitää puuttua nyt, eikä vasta tulevien polvien toimesta. Järjettömien leikkausten sijaan kuitenkin on mahdollista vähentää kuluja järkevästi panostamalla ennaltaehkäisevään työhön,  kehittämällä hallinnon proesesseja ja luopumalla kannattamattomista tuista, sekä projekteista.

 2. Ostovoiman palautus
  Sähkön, polttoaineiden ja ruuan hinta on noussut kohtuuttomasti. Kotitalouksilla ei ole varaa kuluttaa, joka johtaa myös yritysten ahdinkoon. Ostovoimaa tulee palauttaa työn verotuksen keventämisellä ja siirtämällä verotuksen painopistettä kulutuksen verotukseen, etenkin terveyden ja ympäristön kannalta haitalliseen kulutukseen. Työmatkakulujen verovähennyksiä tulee lisätä, jotta työssäkäynti on entistä kannattavampaa myös pitkien etäisyyksien maakunnissa. Sähkömarkkina tulee olla kansallisesti säänneltyä ja kotitalouksien sähköveroa alentaa pysyvästi.

 3. Energiaomavaraisuus ympäristöä kunnioittaen

  Suomen pitää tulevalla vaalikaudella tehdä toimia,  joilla päästään kohti energiaomavaraisuutta.  Pienydinvoiman tutkimukseen ja kehitykseen pitää panostaa merkittävästi ja lainsäädäntö pitää muuttaa niitä suosivaksi. Tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, sekä niiden edellytyksiä pitää parantaa. Vedyn ja muiden uusien energiamuotojen tutkimusta ja kehitystä tulee tukea. Turve tulee säilyttää valikoimassa säätö- ja varavoimana, koska se on kotimainen ja huoltovarmuuden kannalta tärkeä enrgianlähde.

 4. Liike on lääke – Liikunnalla säästöjä
  Liikkumattomuuden kustannukset ovat tutkitusti Suomelle vuosittain yli 3 miljardia euroa. Tämä on yli neljännes vuosittaisesta valtion velan tarpeesta. Liikuntaan panostamalla on siis mahdollista saada suuria säästöjä ilman kipeitä leikkauksia. Jokaiselle lapselle tulee tarjota maksuton liikunnallinen harrastus, joka tukee jaksamista ja luo sosiaalisia kontakteja, sekä antaa liikkumisen mallin loppuelämän ajaksi.

 5. Törkeästi oman maakunnan puolesta

  Pohjois-Savon ja -Karjalan maakunnat ovat jääneet paitsioon viime vuosina valtion investointiohjelmissa, sekä kehityshankkeissa. Lisäksi  Ukrainan sodasta aiheutunet pakotteet ovat iskeneet pahimmin juuri Itä-Suomeen. Nykyiset kansanedustajat eivät ole pystyneet tai halunneet pitää omien maakuntien puolta. Tulevassa eduskunnassa tarvitaankin sellaisia edustajia, jotka uskaltavat jämäkästi ja välillä jopa törkeästi olla oman maakunnan puolella.

 6. Turvallisuus kuuluu kaikille
  Ulkoinen turvallisuus taataan pitämällä puolustusvoimien ja rajavartiostan rahoitus riittävällä tasolla, sekä mahdollistamalla niiden tehokas toiminta lainsäädännön avulla. Sisäisen turvallisuuden osalta tulee panostaa poliisin työn vaikuttavuuteen ja yhteiskunnan omavaraisuuteen, sekä huoltovarmuuteen. Kouluissa tulee olla kaikille turvallinen oppimisymäristö, jossa henkilökunnalla tulee olla riittävät oikeudet ja resurssit tehtävän toteuttamiseen.

 7. Mielenterveyspalvelut kuntoon
  Mielenterveysongelmien hinta Suomelle on tutkimusten mukaan 11 miljardia euroa. Tämä on kohde, johon puuttumalla on saatavissa säästöjä ilman leikkauksia. Psykoterapeuttien koulutus on saatava perustutkintopohjaiseksi, eli maksuttomaksi ja hoitotuen kestoa tulee pidentää. Hoitoonpääsy helpottuu kun on enemmän tekijöitä ja hinnat ovat kohtuulliset.

   

 
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista

Tuntuuko politiikka kaukaiselta ja vanhanaikaiselta? Ymmärrän, niin se tuntui minustakin pitkään ja siksi lähdin itse mukaan. Haluan tuoda tähän rapistuneeseen poliittiseen kulttuuriin hieman positiivisyyttä, hymyä ja uusia näkemyksiä – pilkettä silmäkulmaan.

Näyttääkö sinusta koskaan siltä, että sinun mielipidettäsi ei kuulla, kun päätetään yhteisistä asioista?  Lupailevatko puolueet kaikennäköistä ennen vaaleja, mutta vaalien jälkeen nuo lupaukset unohtuvat? Haluaisitko sinä olla mukana päättämässä ja keskustelemassa meitä kaikkia koskevista päätkösistä?

Tutustu Liike Nyt nettiparlamenttiin tästä!

Jos vastasit johonkin edellä olevista kysymyksistä kyllä, on Liike Nyt ja tämä sivusto sinulle oikea paikka. Täältä löydät tietoa vaihtoehtoisesta tavasta päättää yhteisistä asioistamme. Lisäksi löydät myös ne puitteet, joiden sisällä minä ja Liike Nyt olemme tarjoamme sinulle tämän mahdollisuuden.

Tervetuloa mukaan!

-Teemu Soini, kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, Liike Nyt Kuopio

HALUATKO mukaan?

Kiinnostaisiko sinua olla mukana uudistamassa tapaa, jolla yhteisiä päätöksiä tehdään. Kampanjassani, kuten monissa muissakin Liike Nytin kampanjoissa, on tarvetta erilaisille osaajille ja tukijoille. Jos haluat mukaan tai sinulla on kysyttävää asiasta, heitä sähköpostia tulemaan teemu@tsoini.fi. Käy myös katsastamassa Liike Nyt -sivusto!

Blog

Onko rehellistä politiikkaa?

Kuopion kaupunginvaltuustossa nähtiin jälleen mielenkiintoinen näytelmä näin vaalien alla, kun vanhusten palveluasumisen ostomäärärahoihin lisättiin 400 000 euroa. Sinällään raha menee tärkeään asiaan, mutta se, miten asia hoidettiin, kertoo poliittisen päätöksenteon ongelmista. Kaikki valtuustoryhmät ovat Kuopiossa sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen tasapainottaa kaupungin talous vähintään nollatulokseen vuoteen 2025 mennessä. Jatkuvat esitettyjen määrärahojen korotukset sopivat huonosti tähän tavoitteeseen. Miksi …

Paikallisissakin asioissa riittävästi keskusteltavaa

Kuntavaalien ympärillä käytävää julkista keskustelua, niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa, on viime aikoina leimannut valtakunnallisten aiheiden tulva. Keskustelussa on keskitytty liikaa koronaan, EU tukipakettiin ja hallituksen toimien arvosteluun, sekä muihin asioihin, joista ei päätetä paikallisesti. Äänestäjien oikeusturvan kannalta olisi tarpeellista puhua enemmän omaa kuntaa koskevista aiheista. Tällöin ihmisille muodostuisi parempi kuva siitä, mitä asioita kukin …

Pienen Liikkeen merkitys

Moni on ihmetellyt miksi minun kaltainen ihminen lähtee mukaan eduskuntavaaleihin ehdokkaana. Moni on myös kyseenalaistanut onko mitään järkeä lähte jonkun “pienpuolueen”, Kuten Liike Nyt, mukaan. Olen myös useamman kerran kuullut kommentin “meinaako se päästä läpi?” Huhtikuussa 2018 luin uutisia ja huomasin Hjallis Harkimon eronneen Kokoomuksesta ja perustaneen uuden poliittisen liikkeen, Liike Nytin. Tuo ei sinällään …

https://www.facebook.com/LiikeNytSoini