Aluevaaliteemat

Olen kiteyttänyt aluevaaliteemani viiden kohdan ohjelmaksi. Tällä ohjelmalla saadaan säästöjä kuluihin ja palvelut vastaamaan paremmin asiakkaiden ja nykypäivän vaatimuksia. Pohjois-Savon hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on sellainen että jotain uutta on pakko keksia ja se antaa mahdollisuuden innovoinnille. Olisi epärehellistä sanoa, että jokaiseen kuntaan tuodaan uusi terveysasema ja lääkäreitä, samoin kuin olisi väärin luvata että minkään ei tarvitse muuttua. Muutos voi kuitenkin tässä tapauksessa olla avain johonkin parempaan.

 1. Digitaaliset palvelut käyttöön tehokkaasti ja kaikkialle.
  Tämä helpottaa ja nopeuttaa hoitoonpääsyä ja tekee sen osittain paikasta riippumattomaksi. Samalla se vapauttaa kohtaamiseen perustuvia palveluja niille joille digitaaliset palvelut tuntuvat hankalille. Tässä kaikki voittavat ja hyötyjänä on myös hyvinvointialueen talous.

 2. Rahat palveluihin ja hoitoon, ei hallintoon
  Uusi hyvinvointialuemalli luo ylimääräisen hallinto- ja päättäjäkerroksen. Tämä kerros tulee pitää mahdollisimaan kevyenä ja siitä ei tule tehdä puolueiden vallan linnaketta. Aluevaltuuston alle ei tarvita lautakuntia vaan kansalaispaneeleja, jossa palveluiden käyttäjät pääsevät kertomaan oman näkemyksensä kuinka palveluita voi kehittää ja mitä palveluita tarvitaan lisää.

 3. Mobiileilla palveluyksiköillä palvelut asiakkaan lähelle
  Mobiilit palveluyksiköt voivat tuoda kustannustehokkaasti palveluita entistä lähemmäksi myös haja-asutusalueiden asukkaita. Turhaa panostusta vähällä käytöllä oleviin kalliisiin seiniin tulee välttää ja mieluummine keksiä kuinka palveluita voidaan tuottaa asiakaslähtöisesti lähelle palveluiden käyttäjiä.

 4. Ennaltaehkäisevä työ keskiöön ja perhelääkärimalli käyttöön
  Monissa SoTe-palveluissa ennaltaehkäisevä työ on jäänyt liian vähälle ja sitä tulee lisätä. Ennaltaehkäisevä työ vähentää pitkällä aikavälillä hoidontarvetta ja kokonaiskustannuksia. Samalla se parantaa ihmisten elämänlaatua ja mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen. Perhelääkärimallilla myös saataisiin hoito kokonaisvaltaisesti ihmisen ja perheen tarpeet huomioonottavaksi. Tällä mallilla ihmisen terveydestä olisi hoitavalla lääkärillä kokonaisvaltainen näkemys ja nopea puuttuminen ongelmiin olisi mahdollista.

 5. Sote ja pelastustoimen henkilökunnan työssäviihtyvyyden parantaminen
  Sosiaali ja terveydenhoito- sekä pelastusalalla on pitkään kärsitty kolmesta isosta ongelmasta: huonosta johtamisesta, arvostuksen (palkkaus) puutteesta ja määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisesta. Johtamiseen ja esimiesvalintoihin tulee kiinnittää enemmän huomiota ja esimiehille tarjota enemmän koulutusta. Tulee myös nykyistä enemmän esimiesten valintavaiheessa kohdentaa hakua niihin, joilla on osaamista edellytyksiä esimiesasemaan, vaikka substanssiosaamista puuttuisikin. Palkkaus ja työolot tulee saattaa sille tasolle, että työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja tarpeellisia. Turhasta ja laittomasta määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisesta tulee luopua.