Kuntavaaliteemat

Liike Nytin ykköstavoite on valtakunnallisesti saada yhä useampi ihminen kiinnostumaan yhteisten asioiden hoidosta, eli politiikasta. Sen lisäksi paikallisesti kannatamme alla olevia teemoja.

Liike Nyt Kuopio esittää kuntavaaliteemoissaan pääasiallisesti ennaltaehkäisevää työtä, joka pitkällä aikavälillä vähentää kaupungin kustannuksia ja toisaalta parantaa ihmisten elämänlaatua. Toisena tärkeänä asiana esitämme yritysten ja kasvun tukemista, jolla vähennetään työttömyyttä ja lisätään verotuloja.  

Kohtuulliset asumiskustannukset 

 • Kuopio ja Pohjois-Savo on viime vuosina luisunut yhdeksi koko maamme kalleimmista alueista asumiskustannuksilla mitattuna. Kustannukset vaikuttavat kaupungin kilpailukykyyn ja houkkuttelevuuteen. 
 • Kuopiossa tulee laatia asumiskustannusselvitys, jonka pohjalta tehdään toimenpidelista asumisen kustannusten järkeistämisestä. 
 • Asumisen kustannukset vaikuttavat etenkin kotona asuvien vanhusten ja lapsiperheiden mahdollisuuksiin selvitä ilman yhteiskunnan taloudellista tukea. 

Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen. 

 • Kuopiossa on monessa urheilulajissa pulaa harrastusvuoroista ja siksi kaikki halukkaat eivät pääse harrastamaan haluamaansa lajia. Tämä myös nostaa harrastusten hintoja. Harrastukset tukevat ihmisten hyvinvointia ja estävät syrjäytymistä ja siksi niiden tukeminen lopulta vähentää kaupungin menoja. 
 • Myös muiden kuin liikuntaan liittyvien harrastusten aloittamista ja löytämistä pitäisi helpottaa. Lisäksi kaupungin tulisi tarjota tiloja ja ohjausta uusille harrastusmuodoille. 
 • Nuorten osalta kaupungin pitäisi tukea, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus ainakin yhteen viikoittaiseen harrastukseen, koska tämä vähentäisi syrjäytymistä ja pienentäisi sote-menoja tulevaisuudessa. 

Puijon kehityksen tukeminen 

 • Puijo on koko Suomen mittakaavassa ainutkertainen matkailun, luonnon ja liikunnan keskus, jonka keittäminen on laiminlyöty jo vuosikymmeniä. 
 • Puijoa tulee kehittää luontoarvoja kunnioittaen, mutta kuitenkin niin että tuloksellinen ja kiinnostava matkailu- ja liikuntatoiminta mahdollistuu. 

Koulutyön ja sen turvallisuuden turvaaminen 

 • Jokaisella koululaisella ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja kehittävään oppimisympäristöön. Nykytilanteessa tämä ei aina toteudu. 
 • Tarvitaan lisää työkaluja ja resursseja kouluille pitää yllä järjestystä ja varmistaa jokaiselle turvallinen ja yhtäläinen mahdollisuus opiskeluun.
  Kaupungin tulisi kehittää mobiilisovellus, jolla voi ottaa yhteyttä ammattilaiseen, joka kuuntelee ja ohjaa tarvittaessa oikeaan suuntaan elämän kipukohdissa. 

Asuinalueiden tasapuolisempi kehittäminen 

 • Uutena trendinä on tullut ihmisille halu asua väljemmin, jota kaupungin tulisi tukea järjestämällä riittävät palvelut ja liikkumismahdollisuudet myös haja-asutusalueille.
 • Kuopion uudisrakentamisen suunta on pitkään ollut etelään, jonne on kehittynyt hyvät puisto- ja liikunta-alueet. Pohjoispuolen asuinalueet on samalla jääneet ilman kehitystä ja vastaavia palveluja. Kaupungin tulee laatia kehitysohjelma ns. vanhoille kaupunginosille. 

Kaupungin viheralueiden helpompi käyttö erilaisiin tapahtumiin  

 • Kuopiossa on kaupungin hallinnassa paljon hyviä puistoja, leikkipaikkoja ja muita alueita, joiden helpommalla ja tarpeenmukaisemmalla tarjoamisella olisi mahdollista saada kaupunkia elävämmäksi ja luoda lisää verotuloja. 
 • Erilaisten puistotapahtumien järjestämiseen myötämielinen suhtautuminen nopealla aikataululla ja vuokraushintojen läpinäkyvä sekä helppo saatavuus. 
 • Liikuntaa ja terveyttä edistävien tapahtumien vuokrien alentaminen. 

Kuopion keskustan elävöittäminen 

 • Kuopion keskustasta on viime vuosina poistunut paljon yrityksiä ja palveluja, koska niiden tavoitettavuus on ollut huonoa. Keskustan saavutettavuutta kaikilla eri liikennevälineillä tulee parantaa. 
 • Pyöräilyyn tarvitaan keskustaan suorat ja erotetut pyöräkaistat, joita pitkin asiointi on turvallista ja nopeaa. Lisäksi tarvitaan pyörille katoksellisia säilytyspaikkoja lisää.
 • Yksityisautoilulle tulee myös järjestää nykyistä suoremmat reitit eri palveluihin, jotta turhaa ajamista ja kiertelyä keskusta-alueella saadaan vähemmäksi. Lyhyelle asioinnille tarvitaan lisää pysäköintimahdollisuuksia katujen varsilla.   

Päihdehuolto ja selviämisasema  

 • Selkeitä henkilökohtaisia suunnitelmia/keskusteluja jokaiselle hoitosuhteessa olevalle. Korvaushoitolääkkeiden jako ei ole ratkaisu vaan tukitoimi – toipujalle tulee tarjota kokonaisvaltaisempaa apua, johon kuuluu henkilökohtainen avustus ja ohjaus kunkin tarpeen mukaan 
 • Kuopiossa ei tällä hetkellä ole selviämisasemaa. Tämän puuttuminen rasittaa päivystystä ja poliisia. Selviämisasemalla olisi paremmat resurssit puuttua ongelmakäyttäjien ongelmiin aikaisemmassa vaiheessa.