Liike Nyt – Mikä se on?

liike nyt lyhyesti

Lyhyesti luonnehdittuna Liike Nyt on täällä muuttamassa tapaa jolla meidän yhteisistä asioista päätetään. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei toimi järjestelmä, jossa harvat puolueiden jäsenet valitsevat johtajansa, jotka taas sitten itsevaltaisesti tekevät koko kansaa koskevia päätöksiä. Usein nykyisessä päätöksentekoketjussa on mukana myös oman edun tavoittelua ja omien eturyhmien suosimista ja tämä kaikki tapahtuu meidän yhteisillä verovaroilla.

Minä ja Liike Nyt haluamme yhdessä ottaa sinut mukaan päätöksentekoon myös ja etenkin vaalien välillä. Suurimmat yhteiskuntaamme koskettavat ratkaisut tehdään kuitenkin vaalien välillä ja kun äänestäjät otetaan silloinkin mukaan päättämään asioista, niin ei tule tilannetta missä vaalilupauksia ei pidettäisi. Tässä mallissa vaalilupaukset on meidän yhteisiä ja yhdessä voimme pitää niistä kiinni. Liikkeen nettialustalla tapahtuviin äänestyksiin voivat osallistua kaikki  rekisteröityneet käyttäjät.

Liike nyt tehtävä

(lainaus Liike nyt-sivustolta)

Ajatus Liikkeestä syntyi yksinkertaisesta kysymyksestä. Meitä kaikkia koskevia päätöksiä tekee pieni päättäjien sisäpiiri. Miten päätöksiä voisi tehdä paremmin?

Vastaus on vuorovaikutus. Ihmisten avoin vuoropuhelu on avain parempaan päätöksentekoon. Haluamme kuulla mielipiteiltä niiltä, joita politiikka ei ole aiemmin kiinnostanut. Asioista tulee kysyä heiltä, joita ne koskettavat. Kaikesta ei voi päättää pienessä päättäjien sisäpiirissä. Mitä useampi meistä on mukana miettimässä, keskustelemassa ja päättämässä, sen parempi. Me haluamme luoda alustan sille, mitä päätöksenteko voisi parhaimmillaan olla. Haluamme kuulla erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, keskustella ja vähentää eripuraa. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi. Mutta hyvä vastakkainasettelu on asiaan keskittyvää dialogia, jossa paras argumentti voittaa. Se ei ole henkilöön tai toisen ideologiseen taustaan menevää pilkkaa.

Hyvää ajattelua löytyy kaikkialta, erityisesti kilpailevista puolueista. Hyvä idea on hyvä idea sen esittäjästä riippumatta. On vihdoin hankkiuduttava eroon esimerkiksi poliittisista virkanimityksistä ja kaksoisrooleista, joissa sama ihminen istuu sekä eduskunnassa että kunnanvaltuustossa ja kohta arvatenkin myös maakuntavaltuustossa. Avoimuus ja selkeys. Haluamme tuoda päätöksentekoon ratkaisukeskeisen toimintatavan, jossa tuloksia saadaan nopeasti ja vaikutukset näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä.

Liike avaa päätöksenteon ja tuo sen kaikkien saataville, pois suljetuista huoneista, kabineteista ja saunoista. Otamme teknologian avuksemme, sillä teknologia yhdistää ihmiset ja antaa jokaiselle vapauden vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Haluamme keskittyä enemmän ongelmien ratkaisuun, vähemmän aatteisiin. Aatteilla on toki merkitystä, mutta harvemmin ongelmat aatteen kautta ratkeavat. Sen vuoksi Liikkeessä on ihmisiä eri taustoilla ja arvoilla. Voimme oppia toisiltamme ja nähdä asiat monesta eri näkökulmasta.

Mihin uskomme? Valitsimme kuusi perusperiaatetta, jotka kaikki allekirjoitamme. Niiden varaan syntyy luottamus ja tilaa erilaisille näkemyksille. Erilaiset poliittiset mielipiteet eivät ole uhka. Niistä syntyy uusia oivalluksia.

Kuusi yhteistä periaatetta ovat nämä:

  1. Jokaisesta on pidettävä huolta
  2. Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
  3. Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
  4. Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
  5. Yksilön arvostaminen
  6. Eurooppa-myönteisyys

Näistä asioista syntyi Liike Nyt. Haluamme luoda alustan sille, mitä päätöksenteko voisi parhaimmillaan olla. Haluamme kokeilla käytännössä erilaisia ajatuksia siitä, miten olisi hyvä toimia. Tavoitteemme on uudistaa sitä tapaa, jolla päätöksiä joka päivä tehdään. Haluamme löytää jotain uutta ja toimivaa. Vielä hienompaa olisi, jos perinteiset puolueet kopioisivat näitä uusia toimintatapoja omaan toimintaansa.

Liike syntyy ja elää sen mukaan, miten ihmiset tulevat siihen mukaan. Toivomme, että tulevat. Liike on ainutlaatuinen tilaisuus uudistaa politiikkaa. Liike tapahtuu Nyt.