Mitkä aluevaalit?

Ennakkoäänestys:12.1.-18.1.2022
Vaalipäivä: 23.1.2022

Mistä on oikeasti kysymys ja miksi nämä vaalit ovat niin tärkeät?

Nyt valittavien aluevaltuustojen ensimmäinen ja siksi tärkein tehtävä on luoda hyvinvointialueelle hallintorakenne ja valita avainhenkilöt. Tämä on rahojen käytön ja koko uudistuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää, vaikka tästä puhutaan todella vähän.

Aluevaaleista käytetään myös käsitettä hyvinvointivaalit. Suomi jaetaan nimittäin 21 hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Kuntien tehtävistä osa – sosiaali- ja terveysala sekä pelastustoimi – siirtyy hyvinvointialueille. Tästä tulee myös lyhenne SOTE -> SOsiaali ja TErveys.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus kuntavaalien tapaan. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta näissä ensimmäisissä aluevaaleissa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle valitaan 69 aluevaltuutettua ja heille varavaltuutetut.

Hyvinvointialuetta johtaa aluevaaleissa demokraattisesti valittu aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. Aluevaltuuston tehtävänä on osallistaa alueen asukkaita alueen kehittämiseen esim. nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja muiden osallisuustoimien kautta. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta eikä ainakaan uudistuksen alkuvaiheessa hyvinvointialueilla ole verotusoikeutta.

Tehtävät ja toimiala

Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueellaan sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä (hyvinvointialueen rajattu yleinen toimiala). Hyvinvointialueen itselleen ottamia tehtäviä voivat olla ainakin lakisääteisiin tehtäviin liittyvä kansainvälinen toiminta sekä hyvinvointialueiden keskinäinen edunvalvonta. Hyvinvointialueen itselleen ottaman tehtävän hoitaminen ei luonnollisestikaan saa vaarantaa laajuudeltaan sen lakisääteisten tehtävien hoitamista.

Hyvinvointialue voi alueellaan tai yhdessä toisen hyvinvointialueen kanssa myös tämän hyvinvointialueen alueella harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Hyvinvointialueesta annettavassa laissa säädetään myös hyvinvointialueen toiminnasta kilpailutilanteessa markkinoilla.