Puhe valtuustossa Kuopion kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta

Tämä puhe on pidetty 20.5.2024 Kuopion kaupunginvaltuuston kokouksen ryhmäpuheena koskien talouden tasapainotusohjelmaa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja runsaslukuinen yleisö täällä salissa ja etäyhteyden päässä

Tänään päätämme tässä salissa 35 miljoonan euron tasapainotusohjelmasta tai ainakin tähän kaikki valtuustoryhmät ovat valmistelun aikana sitoutuneet. Summa on kokoluokaltaan sellainen, että se ei tule kasaan mistään yksittäisestä vähennyksestä, vaan koskettaa meitä jokaista monella tasolla. Eikä summaa realistisesti saada kasaan myöskään ilman palveluverkkoon kohdistuvia muutoksia. Ei ole helppoja ratkaisuja.

Onkin siis ensiarvoisen tärkeää, että näin mittavista toimista päätettäessä faktat ovat kunnossa ja jokainen päätöksentekijä on perehtynyt asiaan hyvin. Nyt valtuutetuilla on ollut aikaa perehtyä asiaan noin 3 viikkoa. Se on todella vähän näinkin laajassa asiassa. Samassa ajassa valtuustoryhmät ovat joutuneet rukkaamaan omia vaihtoehtojaan. Herää varsin aiheellinen kysymys siitä onko muutosesitysten vaikuttavuutta pystytty arvioimaan asian vaatimalla tarkkuudella. Koko toimintaa onkin leimannut kiire saada lopulta valmista.

Jonkun mielestä helppo ratkaisu olisi unohtaa osa tai jopa kaikki säästöt ja vain korottaa veroja. Se saattaisi tuntua sopivan pehmeältä ratkaisulta. Kuitenkin esimerkiksi vanhassa kuntakeskuksessa tai kaupungin lähiössä asuvalle perheelle jopa tuo väläytelty 0,1 prosenttiyksikön korotus voi tarkoittaa lapsen harrastuksesta luopumista, sekä sitä kautta sosiaalisten kontaktien vähentymistä ja syrjäytymisvaaraa. Nämä ovat valintoja.

Kuntaveron korotuksen käyttämisestä rakenteellisen alijäämän korjaamiseen on pääasiassa huonoja kokemuksia koko Suomen ja itseasiassa Kuopionkin tasolla. Korotuksen tuoma tulonlisäys on useimmiten parissa vuodessa syöty ja lopulta ollaan alkuperäistä suuremmissa ongelmissa, kun edelleen on katettavan se liian suuri menopuoli.

Säästökohteita etsittäessä on noussut esiin, yhteistyö kuntarajojen yli ja investointien ja hankintojen entistä tarkempi tarkastelu ja sillä puolella osaamisen lisääminen. Tässä yhteydessä en malta olla mainitsematta sitä kuuluisaa Luolaa. Vaikka se ei olekaan käyttötalouden ongelmien juurisyy, on se hyvä esimerkki siitä, miten investointi ja hankinta, sekä myös päätöksenteko on mennyt monessa kohdin pieleen. Näissä asioissa parantaminen vaatii myös meiltä päätöksentekijöiltä parempaa perehtymistä käsiteltäviin asioihin ja niiden taustoihin.

Myös koulu ja -päiväkotiverkosta päätettäessä valmistelun tulee olla ensiluokkaista niin taloudellisten realiteettien, kuin esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin osalta. Eikä myöskään ole taloudellisesti kannattavaa tehdä samasta asiasta selvityksiä uudelleen ja uudelleen, kuten esimerkiksi Särkiniemen koulun kohdalla nyt näyttää käyvän. Tehdään valmistelu ja niitä seuraavat päätökset kunnolla ja faktoihin perustuen, niin kenenkään on hankala tulla kyseenalaistamaan lopputuloksia, vaikka ne kipeiltä joskus tuntuvatkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *